header

Historie

Autor: admin | 29.8.2010 | 12:28

Oficiální vznik lze zarámovat datem 29. 5. 2002, kdy byl tenisový klub registrován ministerstvem vnitra jako občanské sdružení, což bylo následně 7. 6. 2002 potvrzeno ustavující valnou hromadou, na které byly schváleny stanovy tenisového klubu, nájemní smlouva a další důležité dokumenty, které zaručují bezproblémový chod organizace.
Valná hromada téže stanovila maximální počet členů, který má strop na čísle 60. V současné době je tento počet beze zbytku naplněn. Tenisový klub stabilizoval vedení, určil režim a provoz na kurtech a jmenoval správce, které vybavil pravomocemi. Dnes lze s radostí konstatovat, že zařízení za daných pravidel nejenom funguje, ale i prosperuje.
Co říci závěrem? Snad jenom to, že mám velkou radost, že sportoviště funguje a slouží nejenom kněžpolským občanům, ale též sportovně laděným lidem z širokého okolí. Stalo se chloubou obce a já jsem hrdý na to, že naše obec má lidem co nabídnout.

Mgr. Josef Zajíček

Další informace:

  • výstavba: rok 2001 – 2002
  • investor: Obec Kněžpole
  • vlastník: Obec Kněžpole
  • nájemce: Tenisový knub Kněžpole